Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Utrikesutskottets bet 2014/15:UU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2014

Beslut

Associeringsavtal mellan EU och Georgien (UU5)

Riksdagen godkände ett associeringsavtal som ska gälla mellan EU och Georgien samt mellan EU:s medlemsstater och Georgien. Avtalet är inriktat på ge stöd till att främja god samhällsstyrning, ekonomisk återhämtning och ekonomisk tillväxt. Det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU, EU:s medlemsstater, och Georgien stärks genom avtalet och ett frihandelsområde upprättas. Enligt avtalet kommer Georgien få stöd för att landet ska anpassa sina lagar till EU:s normer och standarder.

Utskottet välkomnar att det politiska och ekonomiska samarbete som avtalet syftar till bygger på EU:s gemensamma värderingar demokrati, respekt för grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatsprincipen. Utskottet anser att avtalet är en viktig politisk signal om betydelsen av en demokratisk och hållbar utveckling i Georgien.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-10-23
Justering: 2014-11-13
Trycklov: 2014-11-18
Reservationer 1
bet 2014/15:UU5

Associeringsavtal mellan EU och Georgien (UU5)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska godkänna ett associeringsavtal som ska gälla mellan EU och Georgien samt mellan EU:s medlemsstater och Georgien. Avtalet är inriktat på ge stöd till att främja god samhällsstyrning, ekonomisk återhämtning och ekonomisk tillväxt. Det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU, EU:s medlemsstater, och Georgien stärks genom avtalet och ett frihandelsområde upprättas. Enligt avtalet kommer Georgien få stöd för att landet ska anpassa sina lagar till EU:s normer och standarder.

Utskottet välkomnar att det politiska och ekonomiska samarbete som avtalet syftar till bygger på EU:s gemensamma värderingar demokrati, respekt för grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatsprincipen. Utskottet anser att avtalet är en viktig politisk signal om betydelsen av en demokratisk och hållbar utveckling i Georgien.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
4

Beslut

Beslut: 2014-11-26
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 november 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen godkänner Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.2. Omförhandling av associeringsavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:51 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 10 0 0 9
S 96 0 0 17
M 71 0 0 13
SD 0 44 0 5
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
KD 16 0 0 0
Totalt 249 44 0 56