Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2014

Beslut

Associeringsavtal mellan EU och Moldavien (UU6)

Riksdagen godkände ett associeringsavtal som ska gälla mellan EU och Moldavien samt mellan EU:s medlemsstater och Moldavien. Avtalet är inriktat på att ge stöd till centrala reformer i Moldavien, som bl.a. syftar till att främja god samhällsstyrning, ekonomisk återhämtning och ekonomisk tillväxt. Det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU, EU:s medlemsstater, och Moldavien ska stärkas genom avtalet och ett frihandelsområde upprättas. Vidare omfattar avtalet bestämmelser för hur Moldavien ska anpassa sina lagar till EU:s normer och standarder.

Utrikesutskottet konstaterar att avtalet leder till att de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan Moldavien och EU fördjupas. Utskottet välkomnar att det politiska och ekonomiska samarbete som avtalet syftar till bygger på EU:s gemensamma värderingar demokrati, respekt för grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatsprincipen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-10-23
Justering: 2014-11-13
Trycklov: 2014-11-18
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:UU6

Associeringsavtal mellan EU och Moldavien (UU6)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska godkänna ett associeringsavtal som ska gälla mellan EU och Moldavien samt mellan EU:s medlemsstater och Moldavien. Avtalet är inriktat på att ge stöd till centrala reformer i Moldavien, som bl.a. syftar till att främja god samhällsstyrning, ekonomisk återhämtning och ekonomisk tillväxt. Det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU, EU:s medlemsstater, och Moldavien ska stärkas genom avtalet och ett frihandelsområde upprättas. Vidare omfattar avtalet bestämmelser för hur Moldavien ska anpassa sina lagar till EU:s normer och standarder.

Utrikesutskottet konstaterar att avtalet leder till att de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan Moldavien och EU fördjupas. Utskottet välkomnar att det politiska och ekonomiska samarbete som avtalet syftar till bygger på EU:s gemensamma värderingar demokrati, respekt för grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatsprincipen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
4

Beslut

Beslut: 2014-11-26
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 november 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan.


2. Omförhandling av associeringsavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:52 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 10 0 0 9
S 97 0 0 16
M 71 0 0 13
SD 0 44 0 5
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 16 0 0 5
KD 16 0 0 0
Totalt 249 44 0 56