Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 november 2006

Beslut

Gymnasiereformen 2007 återkallas (UbU3)

Gymnasiereformen 2007 (Gy 07) som riksdagen beslutade om 2004 återkallas (se 2003/04:UbU13 ). Det betyder att förändringar som ämnesbetyg, nya kursplaner, gymnasieexamen och historia som kärnämne inte kommer att genomföras. Regeringen planerar en större strukturförändring av gymnasieskolan och menar att det skulle leda till alltför mycket besvär med flera genomgripande reformer efter varandra.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-09
Justering: 2006-11-16
Betänkande publicerat: 2006-11-17
Trycklov: 2006-11-17
Reservationer 4
Betänkande 2006/07:UbU3

Gymnasiereformen 2007 återkallas (UbU3)

Gymnasiereformen 2007 (Gy 07) som riksdagen beslutade om 2004 återkallas (se 2003/04:UbU13). Det betyder att förändringar som ämnesbetyg, nya kursplaner, gymnasieexamen och historia som kärnämne inte kommer att genomföras. Regeringen planerar en större strukturförändring av gymnasieskolan och menar att det skulle leda till alltför mycket besvär med flera genomgripande reformer efter varandra. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-11-29
4

Beslut

Beslut: 2006-11-29
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 november 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Återkallande av gymnasiereformen 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:871) om ändring i skollagen (1985:1100).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 16 punkt 3 och avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkandena 43 och 44, 2006/07:Ub252, 2006/07:Ub263 yrkande 6, 2006/07:Ub328 och 2006/07:Ub334 yrkande 2.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c25004
fp19009
kd21003
v11236
mp00136
Totalt1531241656

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub355.

Reservation 4 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111118
m850111
c24005
fp19009
kd21003
v01705
mp01306
Totalt149141257

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ämnesbetyg och gymnasieexamen för vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ämnesbetyg och gymnasieexamen för vuxna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 Utgiftsområde 16 punkt 4.