Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor

Finansutskottets bet 2019/20:FiU32

Planerat beslutsdatum: 29 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 21 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-30
Justering: 2020-02-06
Trycklov: 2020-02-06
bet 2019/20:FiU32

Alla beredningar i utskottet

2020-01-30, 2020-01-21
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29