Åtgärder för jobb och omställning

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2009

Beslut

Mer pengar till Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och infrastruktur (FiU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2009. Förslagen innehåller åtgärder för jobb och omställning. Ändringarna innebär mer pengar till bland annat Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och investeringar i infrastruktur. Sammanlagt betyder det att anslagen för 2009 höjs med 1,2 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Mer pengar till Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och infrastruktur (FiU18)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2009. Förslagen innehåller åtgärder för jobb och omställning. Ändringarna innebär mer pengar till bland annat Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och investeringar i infrastruktur. Sammanlagt betyder det att anslagen för 2009 höjs med 1,2 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.