Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2013

Beslut

Reglerna för a-kassa ändras (AU6)

Vissa regler i arbetslöshetsförsäkringen ändras den 1 september 2013:

 • De allmänna villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning ändras. Endast sådana krav som måste vara uppfyllda redan vid inskrivningen ska i fortsättningen ingå i de allmänna villkoren. Krav på hur personer sköter sitt arbetssökande flyttas till åtgärdsreglerna.
 • Reglerna för åtgärder, sanktioner, ändras. Åtgärdsgrunderna blir fler, men åtgärderna blir mildare än i dag. Det ska finnas tre typer av förseelser av olika allvarlig grad: att missköta sitt arbetssökande, att förlänga sin tid i arbetslöshet respektive att orsaka sin arbetslöshet. Upprepade förseelser av samma typ ska leda till avstängning från ersättning i allt längre perioder. Åtgärden nedsättning av ersättning avskaffas.
 • A-kassorna får utökade möjligheter att hålla inne ersättning under tiden som de utreder rätten till ersättning.
 • Den som ansöker om ersättning ska intyga att de uppgifter som man lämnar är riktiga och meddela a-kassan om förhållandena ändras.
 • Både den som lämnat oriktiga uppgifter och den som har låtit bli att anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till ersättning ska kunna uteslutas ur a-kassan eller förlora rätten till ersättning. En sådan person kommer också att kunna straffas enligt regler i brottsbalken och bidragsbrottslagen.
 • Reglerna för a-kassornas återbetalning av statsbidrag görs mer enhetliga.
 • Alla så kallade känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen ska få behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas, om de har lämnats i ett ärende.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och nej till motförslag från Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Riksdagen sa samtidigt nej till ett antal motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-02-25
Trycklov: 2013-02-25
Reservationer 16
Betänkande 2012/13:AU6

Reglerna för a-kassa ändras (AU6)

Regeringen föreslår att vissa regler i arbetslöshetsförsäkringen ändras den 1 september 2013:

 • De allmänna villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning ändras. Endast sådana krav som måste vara uppfyllda redan vid inskrivningen ska i fortsättningen ingå i de allmänna villkoren. Krav på hur personer sköter sitt arbetssökande flyttas till åtgärdsreglerna.
 • Reglerna för åtgärder, sanktioner, ändras. Åtgärdsgrunderna blir fler, men åtgärderna blir mildare än i dag. Det ska finnas tre typer av förseelser av olika allvarlig grad: att missköta sitt arbetssökande, att förlänga sin tid i arbetslöshet respektive att orsaka sin arbetslöshet. Upprepade förseelser av samma typ ska leda till avstängning från ersättning i allt längre perioder. Åtgärden nedsättning av ersättning avskaffas.
 • A-kassorna får utökade möjligheter att hålla inne ersättning under tiden som de utreder rätten till ersättning.
 • Den som ansöker om ersättning ska intyga att de uppgifter som man lämnar är riktiga och meddela a-kassan om förhållandena ändras.
 • Både den som lämnat oriktiga uppgifter och den som har låtit bli att anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till ersättning ska kunna uteslutas ur a-kassan eller förlora rätten till ersättning. En sådan person kommer också att kunna straffas enligt regler i brottsbalken och bidragsbrottslagen.
 • Reglerna för a-kassornas återbetalning av statsbidrag görs mer enhetliga.
 • Alla så kallade känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen ska få behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas, om de har lämnats i ett ärende.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och nej till motförslag från Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till ett antal motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-07
4

Beslut

Beslut: 2013-03-13
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 13 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår Vänsterpartiets yrkande under utskottsbehandlingen.
Därmed avslår riksdagen motion
2012/13:A14 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP).

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M940013
MP02005
FP18006
C18005
SD20000
V01603
KD16003
PP0000
-0000
Totalt25936054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
2. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
3. lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:12 punkterna 1-3 och avslår motion
2012/13:A13 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist (båda SD) yrkandena 2-4.

Reservation 2 (SD)

3. Allmänna principer för försäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 26,
2012/13:A203 av Anders Andersson (KD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:A248 av Hillevi Larsson (S),
2012/13:A260 av Staffan Danielsson (C),
2012/13:A265 av Lennart Axelsson (S),
2012/13:A292 av Erik Almqvist och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkandena 1 och 3,
2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 9, 10 och 24,
2012/13:A324 av Anna Wallén m.fl. (S),
2012/13:A381 av Edward Riedl (M) och
2012/13:A384 av Erik Almqvist (SD) yrkandena 1 och 3.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M940013
MP00205
FP18006
C18005
SD00200
V00163
KD16003
PP0000
-0000
Totalt146935654

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Administration av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A292 av Erik Almqvist och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkandena 2 och 4,
2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 25,
2012/13:A319 av Staffan Danielsson (C) och
2012/13:A384 av Erik Almqvist (SD) yrkande 2.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M940013
MP20005
FP18006
C18005
SD02000
V00163
KD16003
PP0000
-0000
Totalt259201654

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Villkor för ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A13 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist (båda SD) yrkande 1,
2012/13:A267 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 11-14 och 21-23 samt
2012/13:A372 av Lena Hallengren (S).

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M940013
MP20005
FP18006
C18005
SD02000
V00163
KD16003
PP0000
-0000
Totalt259201654

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Neutralare och enklare regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 15, 16, 19 och 20 samt
2012/13:A356 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (V)

7. Förtroendevaldas ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A290 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 18,
2012/13:A316 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) och
2012/13:A344 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S).

Reservation 13 (V)

8. Ersättning i vissa särskilda fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A221 av Hans Rothenberg (M),
2012/13:A246 av Krister Örnfjäder (S),
2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 17,
2012/13:A325 av Sven-Erik Bucht (S) och
2012/13:A334 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S).

Reservation 14 (S)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)