Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap

LUs betänkande 2003/04:LU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2004

Beslut

Barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras med ny lag (LU19)

Barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras. Riksdagen sade ja till regeringens förslag att ändra bland annat äktenskapsbalken för att stoppa den här typen av äktenskap. Enligt äktenskapsbalken får man inte gifta sig före 18 års ålder utan särskilt tillstånd. I vissa andra länder är åldersgränsen lägre. Medborgare i dessa länder kan med dagens bestämmelser ingå äktenskap inför svensk myndighet ner till 15 års ålder utan särskilt tillstånd. De kan också gifta sig i utlandet. Äktenskapet anses giltigt i Sverige. Nu ändras reglerna så att det blir förbjudet att gifta sig i Sverige före 18 års ålder utan ett särskilt tillstånd. Villkoren för att få ett sådant tillstånd skärps också. I fortsättningen ska hindersprövning för en vigsel inför svenska myndigheter nämligen alltid ske med tillämpning av svensk lag. Myndigheterna kan med de nya reglerna enklare vägra att erkänna ett utländskt äktenskap som inte hade tillåtits vid en svensk hindersprövning eller ett äktenskap som ingåtts under tvång. Lagförslagen börjar att gälla den 1 maj 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras med ny lag (LU19)

Barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras. Lagutskott föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag att ändra bland annat äktenskapsbalken för att stoppa den här typen av äktenskap. Lagförslagen är en del av regeringens åtgärder för att stödja ungdomar som lever i en vardag av ofrihet, tvång, hot eller våld. Enligt äktenskapsbalken får man inte gifta sig före 18 års ålder utan särskilt tillstånd. I vissa andra länder är åldersgränsen lägre. Medborgare i dessa länder kan med dagens bestämmelser ingå äktenskap inför svensk myndighet ner till 15 års ålder utan särskilt tillstånd. De kan också gifta sig i utlandet. Äktenskapet anses giltigt i Sverige. Nu ändras reglerna så att det blir förbjudet att gifta sig i Sverige före 18 års ålder utan ett särskilt tillstånd. Villkoren för att få ett sådant tillstånd skärps också. I fortsättningen ska hindersprövning för en vigsel inför svenska myndigheter nämligen alltid ske med tillämpning av svensk lag. Myndigheterna kan med de nya reglerna enklare vägra att erkänna ett utländskt äktenskap som inte hade tillåtits vid en svensk hindersprövning eller ett äktenskap som ingåtts under tvång. Lagförslagen börjar att gälla den 1 maj 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.