Åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Nej till motioner om åtgärder mot diskriminering (AU14)

Riksdagen sa nej till olika motionsförslag som rör åtgärder mot diskriminering. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Förslagen handlar bland annat om missgynnande på grund av föräldraledighet och åtgärder mot diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-11
Justering: 2017-06-13
Trycklov: 2017-06-14
Reservationer 10
Betänkande 2016/17:AU14

Nej till motioner om åtgärder mot diskriminering (AU14)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till olika motionsförslag som rör åtgärder mot diskriminering. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Förslagen handlar bland annat om missgynnande på grund av föräldraledighet och åtgärder mot diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-19
Debatt i kammaren: 2017-06-20
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
10 förslagspunkter, 3 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Missgynnande på grund av föräldraledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 1 (KD)

2. Diskriminering på grund av kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1288 av Patrick Reslow (M).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 41 0 6
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 276 43 0 30


3. Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:662 av Robert Hannah (L),

2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 9,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 24,

2016/17:1510 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2 och

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 5 och 9.

Reservation 3 (M, C)
Reservation 4 (V, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 0 0 20 1
L 0 0 17 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 1 1
Totalt 185 97 38 29


4. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2561 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 74 1 0 8
SD 1 41 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 275 44 0 30


5. Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 42 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 1
Totalt 304 14 0 31


6. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:483 av Maj Karlsson m.fl. (V),

2016/17:2216 av Catharina Bråkenhielm (S),

2016/17:2601 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C),

2016/17:3016 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C) och

2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 301 20 0 28


7. Diskriminering på grund av ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:405 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

2016/17:1594 av Maria Plass (M).

Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 1 17 0 1
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 302 17 0 30


8. Nya grunder för diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:358 av Finn Bengtsson (M) och

2016/17:1823 av Stefan Nilsson m.fl. (MP).

9. Diskrimineringsärenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1466 av Boriana Åberg (M),

2016/17:1568 av Jan Ericson (M),

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 9 (V)

10. Utvärdering av diskrimineringslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 7 och

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 10 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 0 8
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 224 96 0 29