Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Barn ska inte skiljas från föräldrarna (SfU18)

Sverige har en reglerad invandring där uppehållstillstånd ska ordnas före inresa. Men detta kan resultera i att barn och föräldrar skiljs åt i onödan. Riksdagen har därför beslutat om ändringar i utlänningslagen. En förälder eller ett barn som redan befinner sig hos anhöriga i Sverige ska därmed kunna beviljas uppehållstillstånd. Beslutet berör främst de fall där det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan i Sverige. Lagen börja gälla från den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Barn ska inte skiljas från föräldrarna (SfU18)

Sverige har en reglerad invandring där uppehållstillstånd ska ordnas före inresa. Men detta kan resultera i att barn och föräldrar skiljs åt i onödan.

Regeringen föreslår därför ändringar i utlänningslagen. En förälder eller ett barn som redan befinner sig hos anhöriga i Sverige ska därmed kunna beviljas uppehållstillstånd. Förslaget berör främst de fall där det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan i Sverige.

Socialförsäkringsutskottets föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Lagen föreslås börja gälla från den 1 juli 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.