Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Barn ska inte skiljas från föräldrarna (SfU18)

Sverige har en reglerad invandring där uppehållstillstånd ska ordnas före inresa. Men detta kan resultera i att barn och föräldrar skiljs åt i onödan. Riksdagen har därför beslutat om ändringar i utlänningslagen. En förälder eller ett barn som redan befinner sig hos anhöriga i Sverige ska därmed kunna beviljas uppehållstillstånd. Beslutet berör främst de fall där det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan i Sverige. Lagen börja gälla från den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-27
Justering: 2010-05-06
Betänkande publicerat: 2010-05-07
Trycklov: 2010-05-07
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:SfU18

Barn ska inte skiljas från föräldrarna (SfU18)

Sverige har en reglerad invandring där uppehållstillstånd ska ordnas före inresa. Men detta kan resultera i att barn och föräldrar skiljs åt i onödan.

Regeringen föreslår därför ändringar i utlänningslagen. En förälder eller ett barn som redan befinner sig hos anhöriga i Sverige ska därmed kunna beviljas uppehållstillstånd. Förslaget berör främst de fall där det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan i Sverige.

Socialförsäkringsutskottets föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Lagen föreslås börja gälla från den 1 juli 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-21
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder mot familjeseparation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:137 och avslår motion 2009/10:Sf12.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m820014
c22007
fp24004
kd18006
v01705
mp01207
-1000
Totalt147140062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag