Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2019

Beslut

Ja till åtgärder mot handel med hyreskontrakt (CU17)

Svårare att köpa och sälja kontrakt på hyreslägenheter

Riksdagen har bestämt
om ändrade regler
som gäller hyresbostäder.
Det ska bli svårare att
köpa och sälja hyreskontrakt.

Reglerna som gäller
för den som hyr en lägenhet
ska ändras.
De nya reglerna ska göra det svårare
att ge sitt hyreskontrakt
till en annan person
och ta betalt för det.

Den som har köpt
eller har försökt sälja
ett hyreskontrakt
ska kunna bli av med sin lägenhet
på en gång.

Straffen för att sälja och
eller hjälpa till att sälja
hyreskontrakt för att tjäna pengar
blir hårdare.
Det ska också bli ett brott
att köpa ett hyreskontrakt.

Att hyra ut sin lägenhet
till någon annan
kallas att hyra ut i andra hand.
Det blir förbjudet
att ta extra betalt
när man hyr ut sin lägenhet
i andra hand.
Den som hyr ut får bara ta
lite extra pengar
om lägenheten hyrs ut
med möbler eller liknande.

Den som hyr ut i andra hand
och tar ut en för hög hyra
ska kunna bli av med sin lägenhet.
Det blir ett brott
att hyra ut en lägenhet i andra hand
till en för hög hyra
och utan att hyresvärden har sagt ja.

Det är regeringen som har föreslagit
de nya reglerna.
Sen har riksdagen sagt ja
till regeringens förslag.
De ändrade lagarna börjar gälla
den 1 oktober 2019.

Regeringen har föreslagit åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätten. Bytesrätten begränsas för att göra det svårare att överlåta hyreskontrakt mot betalning. Den som har köpt ett hyreskontrakt eller har försökt att sälja ett hyreskontrakt ska kunna förlora sin hyresrätt omedelbart. Straffen för att sälja och förmedla hyreskontrakt mot otillåten betalning ska bli hårdare. Det ska även bli brottsligt att köpa hyreskontrakt.

En hyresgäst med förstahandskontrakt som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra, med tillägg för möbler och liknande. Den som tar ut en för hög hyra ska kunna förlora sitt förstahandskontrakt. Det ska också bli brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en för hög hyra.

De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-07
Reservationer 7
Betänkande 2018/19:CU17

Ja till åtgärder mot handel med hyreskontrakt (CU17)

Regeringen har föreslagit åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätten. Bytesrätten begränsas för att göra det svårare att överlåta hyreskontrakt mot betalning. Den som har köpt ett hyreskontrakt eller har försökt att sälja ett hyreskontrakt ska kunna förlora sin hyresrätt omedelbart. Straffen för att sälja och förmedla hyreskontrakt mot otillåten betalning ska bli hårdare. Det ska även bli brottsligt att köpa hyreskontrakt.

En hyresgäst med förstahandskontrakt som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra, med tillägg för möbler och liknande. Den som tar ut en för hög hyra ska kunna förlora sitt förstahandskontrakt. Det ska också bli brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en för hög hyra.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 oktober 2019. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
4

Beslut

Beslut: 2019-06-13
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kriminalisering av köp av hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i de delar det avser 12 kap. 65 b §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:107 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2018/19:3076 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 1 och

2018/19:3083 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 64 0 6
SD 57 0 0 5
C 29 0 0 2
V 0 25 0 3
KD 0 19 0 3
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 211 108 0 30


2. Förverkande vid uttag av för hög andrahandshyra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i de delar det avser 12 kap. 42 § första stycket 6 och 43 § och punkt 5 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:107 punkt 1 i denna del och avslår motion

2018/19:3083 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (KD)

3. Kriminalisering av otillåten andrahandsuthyrning till överhyra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken i de delar det avser 12 kap. 65 c §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:107 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2018/19:3083 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 3 och

2018/19:3087 av Mats Green m.fl. (M).

Reservation 3 (M, KD)

4. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan,
2. lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:107 punkterna 1 i denna del och 2 samt avslår motion

2018/19:3084 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

5. Lagstiftningens framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3076 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:3083 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 4 och

2018/19:3084 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 0 57 0 5
C 29 0 0 2
V 0 0 24 4
KD 1 0 18 3
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 219 57 42 31