Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU17

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2019

Nästa händelse: Justering 4 juni 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång