Åtgärder mot klimatpåverkan

JoUs betänkande 1992/93:JoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-04-27
Justering: 1992-05-12
Betänkande 1992/93:JoU19

Alla beredningar i utskottet

1993-04-27, 1993-04-15, 1993-04-13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-05-28
4

Beslut

Beslut: 1993-05-28

Protokoll med beslut