Åtgärder mot konjunkturförsvagningen

Finansutskottets bet 2008/09:FiU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Nej till motioner om åtgärder mot konjunkturförsvagningen (FiU12)

Riksdagen sa nej till tre motioner med förslag till åtgärder för att motverka konjunkturförsvagningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-12-09
Justering: 2008-12-11
Betänkande publicerat: 2008-12-15
Trycklov: 2008-12-15
Reservationer 11
bet 2008/09:FiU12

Nej till motioner om åtgärder mot konjunkturförsvagningen (FiU12)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tre motioner med förslag till åtgärder för att motverka konjunkturförsvagningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-19
4

Beslut

Beslut: 2008-12-19
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändring av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Ändrade ramar för utgiftsområden för 2008

b) Ändrade anslag för 2008

c) ROT-avdrag

d) Extra aktieutdelning från Vattenfall

e) Ändrad inkomstberäkning för 2008
Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi7 yrkandena 1-11.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m850012
c21017
fp19009
kd17007
v00202
mp00145
Totalt1421053567

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förändring av utgiftsramar och ändrad beräkning av statsbudgetens inkomster för 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Ändrade ramar för utgiftsområden för 2009

b) Statsbudgetens övriga utgifter - minskning av anslagsbehållningar

c) ROT-avdrag för 2009

d) Förstajobbetavdrag

e) Ändrad beräkning av statsbudgetens inkomster för 2009

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m860011
c23006
fp19009
kd18006
v00202
mp00145
Totalt1461053464

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Förändring av anslag för 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5,
2008/09:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1 i denna del och
2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 18.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

4. Ägarstrukturen i banksektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 11.

Reservation 10 (v)

5. Ensidig uppsägning av lån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 12.

Reservation 11 (v)