Åtgärder mot konjunkturförsvagningen

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Nej till motioner om åtgärder mot konjunkturförsvagningen (FiU12)

Riksdagen sa nej till tre motioner med förslag till åtgärder för att motverka konjunkturförsvagningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-12-09
Justering: 2008-12-11
Betänkande publicerat: 2008-12-15
Trycklov: 2008-12-15
Reservationer 11
Betänkande 2008/09:FiU12

Alla beredningar i utskottet

2008-12-09

Nej till motioner om åtgärder mot konjunkturförsvagningen (FiU12)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tre motioner med förslag till åtgärder för att motverka konjunkturförsvagningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-19
4

Beslut

Beslut: 2008-12-19
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändring av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Ändrade ramar för utgiftsområden för 2008

b) Ändrade anslag för 2008

c) ROT-avdrag

d) Extra aktieutdelning från Vattenfall

e) Ändrad inkomstberäkning för 2008
Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi7 yrkandena 1-11.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m850012
c21017
fp19009
kd17007
v00202
mp00145
Totalt1421053567

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förändring av utgiftsramar och ändrad beräkning av statsbudgetens inkomster för 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Ändrade ramar för utgiftsområden för 2009

b) Statsbudgetens övriga utgifter - minskning av anslagsbehållningar

c) ROT-avdrag för 2009

d) Förstajobbetavdrag

e) Ändrad beräkning av statsbudgetens inkomster för 2009

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m860011
c23006
fp19009
kd18006
v00202
mp00145
Totalt1461053464

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Förändring av anslag för 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5,
2008/09:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1 i denna del och
2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 18.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

4. Ägarstrukturen i banksektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 11.

Reservation 10 (v)

5. Ensidig uppsägning av lån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 12.

Reservation 11 (v)