Avfall och kretslopp

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2016/17:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2017

Beslut

Nej till motioner om matsvinn och kretslopp (MJU15)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om pantsystem, matsvinn och producentansvar. Riksdagen sa nej främst för att arbete redan pågår i dessa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-04-04
Trycklov: 2017-04-07
Reservationer 20
bet 2016/17:MJU15

Nej till motioner om matsvinn och kretslopp (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om pantsystem, matsvinn och producentansvar. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, främst för att arbete redan pågår i dessa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-18
Debatt i kammaren: 2017-04-19
4

Beslut

Beslut: 2017-04-20
15 förslagspunkter, 9 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 april 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Cirkulär ekonomi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1565 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 2 och

2016/17:3168 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 1 73 0 10
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 224 73 0 52


2. Producentansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13,

2016/17:2022 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 11 och

2016/17:2559 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 2 (SD, C)
Reservation 3 (L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 2
Totalt 212 57 28 52


3. Återvinning av farligt avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:733 av Mats Green (M) och

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 17.2.

Reservation 4 (C)

4. Livslängden på elektroniska produkter och ett utvidgat pantsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:169 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 2 och 4 samt

2016/17:1295 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 5 (V)

5. Matsvinn och källsortering av matavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:169 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:638 av Gunilla Carlsson (S),

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 13, 14, 16 och 17,

2016/17:3168 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 6 (M, L)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 1 0 73 10
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 0 18 4
V 0 18 0 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 2
Totalt 160 18 119 52


6. Plast och plastprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:593 av Lars Mejern Larsson (S),

2016/17:594 av Magnus Manhammar (S),

2016/17:597 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S),

2016/17:644 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S) yrkande 1,

2016/17:2499 av Sofia Damm (KD) yrkandena 1 och 3 samt

2016/17:3297 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 5-7.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 258 39 0 52


7. Marint skräp och strandstädning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:559 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Hans Rothenberg (båda M) yrkandena 1-3,

2016/17:633 av Rikard Larsson m.fl. (S),

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 42,

2016/17:1726 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:3110 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C),

2016/17:3166 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3168 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 8 och 9.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (L, KD)
Reservation 13 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 73 11
SD 38 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 0 0 17 5
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 175 28 90 56


8. Oljesanering av stränder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3166 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 14 (M)

9. Övergivna båtar och vrak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:19 av Lars Tysklind (L),

2016/17:1046 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) yrkande 1,

2016/17:2112 av Edward Riedl och Finn Bengtsson (båda M),

2016/17:2459 av Roland Utbult (KD) och

2016/17:2558 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 15 (L)
Reservation 16 (KD)

10. Uttjänta fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:937 av Johan Andersson m.fl. (S) och

2016/17:1866 av Börje Vestlund m.fl. (S).

11. Förorenade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2986 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) och

2016/17:3299 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 17 (SD)

12. Transport av farligt avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3168 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 5 och 7.

Reservation 18 (M)

13. Avveckling av vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1106 av Finn Bengtsson (M) och

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 258 39 0 52


14. Växtnäring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 28 och

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 9.

Reservation 20 (SD)

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.