Avfalls- och kretsloppsfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om avfalls- och kretsloppsfrågor (MJU9)

Riksdagen säger nej till motioner om avfalls- och kretsloppsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp och att riksdagen tidigare under mandatperioden har sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Motionerna handlar om bland annat avfallshantering, nedskräpning, återvinning och sanering av förorenade områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om avfalls- och kretsloppsfrågor (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om avfalls- och kretsloppsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp och att riksdagen tidigare under mandatperioden har sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Motionerna handlar om bland annat avfallshantering, nedskräpning, återvinning och sanering av förorenade områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.