Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2016

Beslut

Ja till regeringsförslag om gratis screening (SoU17)

En del screening inom hälso- och sjukvården bör bli gratis. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt regeringen ska denna reform gälla screening för bröstcancer med mammografi. En del landsting har redan infört avgiftsfri mammografi, men regeringen vill alltså att alla landsting ska erbjuda avgiftsfri screening.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och därför är det den cancerform som prioriteras i första hand av regeringen. Syftet med avgiftsfriheten är att öka deltagandet i strukturerade mammografiundersökningar. Särskilt angeläget är det för kvinnor i socioekonomiskt utsatta grupper.

Riksdagen har också beslutat att det är regeringen som ska bestämma vilka villkor som ska gälla för screeningen. Regeringen kan också välja att delegera det beslutet till en myndighet.

Förändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-12
Justering: 2016-05-19
Trycklov: 2016-05-20
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:SoU17

Alla beredningar i utskottet

2016-05-12, 2016-05-10, 2016-04-28

Ja till regeringsförslag om gratis screening (SoU17)

En del screening inom hälso- och sjukvården bör bli gratis. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt regeringsförslaget ska det vara regeringen som bestämmer vilken typ av screening som ska göras avgiftsfri. Enligt regeringen ska denna reform gälla screening för bröstcancer med mammografi. En del landsting har redan infört avgiftsfri mammografi, men regeringen vill alltså att alla landsting ska erbjuda avgiftsfri screening.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och därför är det den cancerform som prioriteras i första hand av regeringen. Syftet med avgiftsfriheten är att öka deltagandet i strukturerade mammografiundersökningar. Särskilt angeläget är det för kvinnor i socioekonomiskt utsatta grupper.

Enligt regeringsförslaget är det också regeringen som ska bestämma vilka villkor som ska gälla för screeningen. Regeringen kan också välja att delegera det beslutet till en myndighet.

Förändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-24
Debatt i kammaren: 2016-05-25
4

Beslut

Beslut: 2016-05-26
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:138 och avslår motionerna

2015/16:3372 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1 och

2015/16:3383 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 1.

2. Översyn av den övre åldersgränsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3372 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2,

2015/16:3381 av Anders W Jonsson (C) och

2015/16:3383 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 1 (SD, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 76 0 0 8
SD 0 42 0 6
MP 23 0 0 2
C 2 14 0 6
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 216 85 0 48


3. Övriga åtgärder för att öka deltagandet i mammografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3383 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (KD)

4. Utredning om förstatligande av sjukhusvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3383 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 3 (KD)