Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU11

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 2 december 2020

Nästa händelse: Beslut 2 december 2020

Utskottets förslag

Gratis vaccinering mot pneumokocker för äldre och riskgrupper (SoU11)

Personer som är 75 år och äldre samt personer som tillhör en medicinsk riskgrupp borde få gratis vaccination mot pneumokocker. Riksdagen bör i ett tillkännagivande uppmana regeringen att se till att alla regioner kan erbjuda det, anser socialutskottet.

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka flera sjukdomar, bland annat lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är över 65 år eller tillhör vissa riskgrupper vaccinerar sig mot pneumokocker. Regionerna beslutar själva om de ska följa dessa rekommendationer och om vaccinationen ska vara gratis. Utskottet tycker att den ska vara gratis i hela landet för personer som är 75 år och äldre samt för personer som tillhör en medicinsk riskgrupp.

Förslaget till tillkännagivande bygger på ett så kallat utskottsinitiativ från socialutskottet. Det innebär att utskottet har tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller motion från någon riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att den snarast ska vidta åtgärder så att samtliga regioner kan erbjuda personer som är 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper avgiftsfri vaccination mot pneumokocker.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-19
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:SoU11

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-10-22

Gratis vaccinering mot pneumokocker för äldre och riskgrupper (SoU11)

Personer som är 75 år och äldre samt personer som tillhör en medicinsk riskgrupp borde få gratis vaccination mot pneumokocker. Riksdagen bör i ett tillkännagivande uppmana regeringen att se till att alla regioner kan erbjuda det, anser socialutskottet.

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka flera sjukdomar, bland annat lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är över 65 år eller tillhör vissa riskgrupper vaccinerar sig mot pneumokocker. Regionerna beslutar själva om de ska följa dessa rekommendationer och om vaccinationen ska vara gratis. Utskottet tycker att den ska vara gratis i hela landet för personer som är 75 år och äldre samt för personer som tillhör en medicinsk riskgrupp.

Förslaget till tillkännagivande bygger på ett så kallat utskottsinitiativ från socialutskottet. Det innebär att utskottet har tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller motion från någon riksdagsledamot.

Förslagspunkter

1. Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 1 (S, C, L, MP)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-25
Debatt i kammaren: 2020-11-26
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 1 (S, C, L, MP)