Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas (SkU18)

Regeringen föreslår att den särskilda löneskatten för äldre avskaffas. Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början. Skatten tas också ut på inkomst av näringsverksamhet för personer som har fyllt 65, och för personer som inte har fyllt 65 vid årets början, men som har fått hel allmän ålderspension under hela året.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-23
Justering: 2019-05-07
Trycklov: 2019-05-09
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:SkU18

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas (SkU18)

Regeringen föreslår att den särskilda löneskatten för äldre avskaffas. Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början. Skatten tas också ut på inkomst av näringsverksamhet för personer som har fyllt 65, och för personer som inte har fyllt 65 vid årets början, men som har fått hel allmän ålderspension under hela året.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla 1 juli 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:82 och avslår motion

2018/19:3055 av Tony Haddou m.fl. (V).

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 2 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 0 26 0 2
KD 19 0 2 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 287 26 4 32


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 0 0 25 3
KD 0 21 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 146 145 25 33