Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2019

Beslut

Skatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas (SkU15)

Sedan förra året har alla
som betalat en avgift till en fackförening
fått göra ett avdrag på skatten.
Då har skatten blivit lägre.

Från den 1 april
kan du inte längre göra
ett sådant avdrag på skatten.
Det har riksdagen beslutat.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Avskaffandet av skattereduktionen var en del av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som riksdagen röstade igenom i december 2018. Skattereduktionen avskaffas från den 1 april.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas (Sku15)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Avskaffandet av skattereduktionen var en del av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som riksdagen röstade igenom i december 2018. Skattereduktionen föreslås avskaffas från den 1 april.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.