Avtal med Amerikas förenta stater om utlämning och om internationellrättslig hjälp i brottmål

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2005

Beslut

Straffrättsligt samarbete med USA (JuU35)

Riksdagen godkände internationella överenskommelser som syftar till att utveckla det internationella straffrättsliga samarbetet med Förenta staterna, USA. Det gäller ett avtal från år 2001 mellan Sverige och Förenta staterna om rättslig hjälp i brottmål, två avtal mellan EU och Förenta staterna, varav ett om ömsesidig rättslig hjälp och ett om utlämning, samt två för EU-avtalen nödvändiga bilaterala instrument. Dessutom föreslås vissa lagändringar som syftar till att uppfylla åtaganden som följer med EU-avtalet om utlämning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-12
Justering: 2005-05-26
Betänkande publicerat: 2005-05-27
Trycklov: 2005-05-27
Betänkande 2004/05:JUU35

Straffrättsligt samarbete med USA (JuU35)

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna internationella överenskommelser som syftar till att utveckla det internationella straffrättsliga samarbetet med Förenta staterna, USA. Det gäller ett avtal från år 2001 mellan Sverige och Förenta staterna om rättslig hjälp i brottmål, två avtal mellan EU och Förenta staterna, varav ett om ömsesidig rättslig hjälp och ett om utlämning, samt två för EU-avtalen nödvändiga bilaterala instrument. Dessutom föreslås vissa lagändringar som syftar till att uppfylla åtaganden som följer med EU-avtalet om utlämning. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-03
4

Beslut

Beslut: 2005-06-03
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättslig hjälp i brottmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
1. avtalet den 17 december 2001 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering,
2. avtalet den 25 juni 2003 om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och
3. instrumentet den 16 december 2004 mellan Sverige och Amerikas förenta stater, som avses i artikel 3.2 i avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:46 punkterna 3-5.

2. Utlämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
1. avtalet den 25 juni 2003 om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater,
2. instrumentet den 16 december 2004 mellan Sverige och Amerikas förenta stater, som avses i artikel 3.2 i avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:46 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2004/05:Ju36 yrkandena 1 och 2.

3. Följdlagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott och
2. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:46 punkterna 6 och 7.