Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada

Utrikesutskottets bet 2017/18:UU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2018

Beslut

Ja till avtal om ekonomi och handel (CETA) (UU19)

Riksdagen sa ja till att godkänna det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan Europeiska unionen och Kanada. Avtalet är det mest omfattande frihandelsavtal som har förhandlats fram av EU och riksdagen menar att det kommer att skapa möjligheter för både handel och investeringar. Det kan i sin tur leda till lägre priser och större utbud av varor och tjänster i både EU och Kanada. Avtalet innebär bland annat att tullarna för industri- och jordbruksprodukter i princip avvecklas.

Riksdagen sa också ja till det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Kanada. Syftet med avtalet är att stärka de politiska banden mellan EU och Kanada. Enligt riksdagen kommer avtalet att bidra till att förbättra och bredda samarbetet mellan länderna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2017/18:60 punkt 1 och 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-01
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-12
Reservationer 2
bet 2017/18:UU19

Alla beredningar i utskottet

2018-03-01, 2018-02-08

Ja till avtal om ekonomi och handel (CETA) (UU19)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att godkänna det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan Europeiska unionen och Kanada. Avtalet är det mest omfattande frihandelsavtal som har förhandlats fram av EU och utskottet menar att det kommer att skapa möjligheter för både handel och investeringar. Det kan i sin tur leda till lägre priser och större utbud av varor och tjänster i både EU och Kanada. Avtalet innebär bland annat att tullarna för industri- och jordbruksprodukter i princip avvecklas.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Kanada. Syftet med avtalet är att stärka de politiska banden mellan EU och Kanada. Enligt utskottet kommer avtalet att bidra till att förbättra och bredda samarbetet mellan länderna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21
4

Beslut

Beslut: 2018-03-22
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av CETA-avtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:60 punkt 1 och avslår motionerna

2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 12,

2017/18:3950 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2 och

2017/18:3957 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 21
M 64 0 0 19
SD 32 1 0 12
MP 13 4 0 8
C 15 0 0 7
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 1 0 1
Totalt 248 24 0 77


2. Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater och Kanada

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:60 punkt 2.

3. Utredning av konsekvenserna av CETA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3950 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:3957 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 2 (V)