Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Avtal om dialog och samarbete mellan EU och Kuba (UU3)

Regeringen har föreslagit ett nytt avtal mellan EU och Kuba. Avtalet har som syfte att föra in de existerande förbindelserna mellan EU och Kuba inom en gemensam ram. Det ska underlätta för EU att stödja reformprocesser i landet, bland annat inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning, utvecklingssamarbete, jämställdhet och handel. 

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen godkänner avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-15
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:UU3

Alla beredningar i utskottet

2019-11-07, 2019-11-05, 2019-10-24, 2019-10-15

Avtal om dialog och samarbete mellan EU och Kuba (UU3)

Regeringen föreslår ett nytt avtal mellan EU och Kuba. Avtalet har som syfte att föra in de existerande förbindelserna mellan EU och Kuba inom en gemensam ram. Det ska underlätta för EU att stödja reformprocesser i landet, bland annat inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning, utvecklingssamarbete, jämställdhet och handel. 

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av avtal om politisk dialog och samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:156 och avslår motionerna

2019/20:148 av Lars Adaktusson m.fl. (KD),

2019/20:262 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:301 av Fredrik Malm m.fl. (L) och

2019/20:364 av Björn Söder m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 63 0 0 7
SD 1 55 0 6
C 0 30 0 1
V 21 0 0 6
KD 0 16 0 6
L 0 16 0 3
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 190 118 0 41