Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Försäkringskassans försäkringsdelegationer läggs ned (SfU3)

Försäkringskassans försäkringsdelegationer avvecklas från och med den 1 januari 2007. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Beslutet innebär att Försäkringskassan tar över vissa av de uppgifter som försäkringsdelegationerna har ansvarat för. Dessa uppgifter är bland annat att besluta i frågor om samverkan med andra aktörer inom rehabiliteringsområdet och att tillsätta ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om att beslut om bilstöd till personer med funktionshinder ska fattas av tjänstemän hos Försäkringskassan i stället för som i dag, av socialförsäkringsnämnderna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-23
Justering: 2006-12-05
Betänkande publicerat: 2006-12-11
Trycklov: 2006-12-11
Reservationer 4
Betänkande 2006/07:SfU3

Försäkringskassans försäkringsdelegationer läggs ned (SfU3)

Försäkringskassans försäkringsdelegationer bör avvecklas från och med den 1 januari 2007. Det föreslår socialförsäkringsutskottet som därmed säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska Försäkringskassan ta över vissa av de uppgifter som försäkringsdelegationerna har ansvarat för. Dessa uppgifter är bland annat att besluta i frågor om samverkan med andra aktörer inom rehabiliteringsområdet och att tillsätta ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Utskottet stödjer också regeringens förslag om att beslut om bilstöd till personer med funktionshinder ska fattas av tjänstemän hos Försäkringskassan i stället för som i dag, av socialförsäkringsnämnderna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-20
4

Beslut

Beslut: 2006-12-21
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avveckling av försäkringsdelegationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
b) lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder,
c) lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:10 och avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 34,
2006/07:Sf1 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 1,
2006/07:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 1,
2006/07:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 1,
2006/07:Sf295 av Berit Högman och Ann-Kristine Johansson (båda s) i denna del och
2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 10.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0119011
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v01705
mp01603
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Senareläggning av ikraftträdandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 2 (mp)

3. Rättsligt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 3 (mp)

4. Socialförsäkringsnämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 35,
2006/07:Sf1 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) yrkande 2,
2006/07:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 2,
2006/07:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 4,
2006/07:Sf208 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (båda m) och
2006/07:Sf283 av Lars U Granberg och Karin Åström (båda s).

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0119011
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v01705
mp01603
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag