Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Nej till motioner om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om lokala sparbanker, tillgången till banktjänster, affärs- och investmentbanker, fri flytträtt för försäkringssparande, kreditupplysningar och bluffakturor samt olika frågor kring inkasso.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-29
Justering: 2012-06-07
Betänkande publicerat: 2012-06-13
Trycklov: 2012-06-12
Reservationer 6
Betänkande 2011/12:FiU22

Nej till motioner om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om lokala sparbanker, tillgången till banktjänster, affärs- och investmentbanker, fri flytträtt för försäkringssparande, kreditupplysningar och bluffakturor samt olika frågor kring inkasso.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-19
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillgång till banktjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi235 av Börje Vestlund (S).

2. Lokala sparbanker m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fi207 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1-3,
2011/12:Fi264 av Peter Jeppsson m.fl. (S) och
2011/12:Fi309 av Per Åsling m.fl. (C).

Reservation 1 (V)

3. Grön investeringsbank

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi303 av Valter Mutt m.fl. (MP).

4. Affärs- och investmentbanker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi234 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP).

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M100007
MP02203
FP21003
C21002
SD19000
V01900
KD17002
-0001
Totalt28041028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Företagskrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi260 av Anders Åkesson (C).

6. Fri flytträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fi277 av Otto von Arnold och Anders Sellström (båda KD),
2011/12:Fi283 av Karin Nilsson och Anders W Jonsson (båda C) och
2011/12:Sk424 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M100007
MP22003
FP21003
C21002
SD01900
V19000
KD17002
-0001
Totalt30219028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Försäkringspremier och betalningsanmärkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi239 av Hans Hoff (S).

Reservation 4 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M100007
MP22003
FP21003
C21002
SD19000
V01900
KD17002
-0001
Totalt200120029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Kreditupplysningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fi204 av Jan Ertsborn och Anita Brodén (båda FP),
2011/12:Fi217 av Lena Asplund (M),
2011/12:Fi245 av Lars-Axel Nordell (KD),
2011/12:Fi247 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M),
2011/12:Fi257 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg (båda M),
2011/12:Fi259 av Anders Åkesson (C),
2011/12:Fi262 av Jan Ericson (M) och
2011/12:Fi288 av Krister Hammarbergh (M).

Reservation 5 (SD)

9. Gallring av betalningsanmärkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C275 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkande 2 och
2011/12:C369 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 3.

10. Nivåer på räntor och avgifter vid indrivning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fi263 av Catharina Bråkenhielm (S),
2011/12:Fi301 av Johnny Skalin (SD) och
2011/12:C275 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)

11. Förenkling av reglerna för viss dröjsmålsränta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi214 av Jan Ertsborn (FP).