Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2013

Beslut

Nej till motioner om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om ändringar i kreditupplysningslagen, rätten att fritt flytta sitt pensionssparande och en översyn av banklagstiftningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-05
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-04-08
Trycklov: 2013-04-08
Reservationer 8
Betänkande 2012/13:FiU22

Nej till motioner om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om ändringar i kreditupplysningslagen, rätten att fritt flytta sitt pensionssparande och en översyn av banklagstiftningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-17
4

Beslut

Beslut: 2013-04-18
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kreditupplysningar och bluffakturor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi213 av Jan Ertsborn (FP),
2012/13:Fi214 av Jan Ertsborn m.fl. (FP),
2012/13:Fi221 av Lena Asplund (M),
2012/13:C203 av Lars-Axel Nordell och Roland Utbult (båda KD) yrkande 1,
2012/13:C244 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 2, 4 och 5 samt
2012/13:C423 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M950012
MP21004
FP21003
C18005
SD01901
V16003
KD18001
Totalt28519045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Uppdelning av banker, stabilitetsfonden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi201 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1-5 och 7 samt
2012/13:Fi298 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M940112
MP02104
FP21003
C18005
SD19001
V00163
KD18001
Totalt266211745

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Sparbanker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi203 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1-3,
2012/13:Fi220 av Annika Qarlsson (C),
2012/13:Fi248 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1-5,
2012/13:Fi268 av Ann-Kristine Johansson och Carina Adolfsson Elgestam (båda S) och
2012/13:Fi280 av Peter Jeppsson m.fl. (S).

Reservation 4 (MP)

4. Ansvar och tillsyn av kontanthantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fi281 av Peter Persson och Anders Karlsson (båda S) yrkande 2.

5. Högfrekvenshandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi230 av Göran Montan (M).

6. Hushållens skuldsättning, ökad makt för bolånekunderna och begränsning av riskfylld kreditgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi201 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:Fi238 av Elisabeth Svantesson (M),
2012/13:Fi250 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,
2012/13:Fi255 av Johnny Skalin (SD) och
2012/13:Fi266 av Abdirizak Waberi (M).

Reservation 5 (V)
Reservation 6 (SD)

7. Sparbuffert

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fi269 av Gunnar Andrén (FP).

8. Flytträtt av pensionssparande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fi305 av Anders Sellström och Otto von Arnold (båda KD) yrkandena 1 och 2.

9. Finansiell rådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fi232 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C).

10. Inkassoföretags faktureringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fi257 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 7 (SD)

11. Försäkringspremier och betalningsanmärkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:C210 av Hans Hoff (S).

Reservation 8 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M950012
MP21004
FP21003
C18005
SD19001
V01603
KD18001
Totalt192111046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag