Bank- och försäkringsfrågor

Finansutskottets bet 2008/09:FiU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2009

Beslut

Nej till motioner om bank- och försäkringsfrågor (FiU33)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. Motionerna handlar bland annat om reglerna för utlåningsverksamhet, banktillgänglighet och diskriminering, ägar- och ledningsansvar i banker, statliga sociala lån och saneringslån, försäkringsskydd vid naturkatastrofer samt lagstiftningen om inkassoverksamhet och kreditupplysning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-13
Justering: 2009-02-17
Betänkande publicerat: 2009-02-19
Trycklov: 2009-02-18
Reservationer 9
bet 2008/09:FiU33

Nej till motioner om bank- och försäkringsfrågor (FiU33)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. Motionerna handlar bland annat om reglerna för utlåningsverksamhet, banktillgänglighet och diskriminering, ägar- och ledningsansvar i banker, statliga sociala lån och saneringslån, försäkringsskydd vid naturkatastrofer samt lagstiftningen om inkassoverksamhet och kreditupplysning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-25
4

Beslut

Beslut: 2009-02-26
11 förslagspunkter, 5 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 februari 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Banktillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi267 av Börje Vestlund och Sinikka Bohlin (båda s).

2. Lagstiftningen för långivare och kreditinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi251 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (båda s) och
2008/09:Fi282 av Yvonne Andersson (kd).

3. Utbildning i privatekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 77.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s197032
m800017
c21008
fp160012
kd19005
v16015
mp11008
Totalt16497187

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ledningsansvar i finansiella institut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi227 av Hillevi Engström (m).

5. Bekämpande av diskriminering i bankverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi201 av Rolf Gunnarsson (m) och
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 33.

Reservation 2 (mp)

6. Reglerna för pensionsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi259 av Tommy Waidelich och Yilmaz Kerimo (båda s).

7. Försäkringsskydd mot naturkatastrofer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö205 av Ulla Andersson m.fl. (v).

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m800017
c21008
fp160012
kd19005
v01705
mp10009
Totalt24417088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Statliga sociala lån och saneringslån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 17.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m780019
c21008
fp160012
kd18006
v01705
mp11008
Totalt24217090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Kreditprövning och kreditupplysning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi217 av Finn Bengtsson (m),
2008/09:Fi224 av Birgitta Sellén och Jörgen Johansson (båda c),
2008/09:Fi225 av Ola Sundell (m),
2008/09:Fi263 av Krister Hammarbergh (m),
2008/09:Fi274 av Lena Asplund (m),
2008/09:Fi277 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg (båda m),
2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 13,
2008/09:C416 av Annelie Enochson (kd) yrkande 2 och
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 8.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800017
c21008
fp160012
kd19005
v03145
mp11008
Totalt1471011487

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Inkassobolagens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi240 av Catharina Bråkenhielm (s),
2008/09:Fi245 av Bertil Kjellberg (m) och
2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 18.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m790018
c21008
fp160012
kd19005
v00175
mp11008
Totalt146981788

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Beräkning av försäkringspremier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi289 av Hans Hoff (s).

Reservation 9 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s197032
m800017
c21008
fp160012
kd19005
v01705
mp11008
Totalt148114087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag