Barn och föräldrar m.m.

LUs betänkande 2003/04:LU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2004

Beslut

Motioner om barn och föräldrar (LU11)

Riksdagen sade nej till motioner om barn och föräldrar. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, faderskap, adoption, assisterad befruktning samt kusiners arvsrätt. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-11-20, 2003-11-25

Motioner om barn och föräldrar (LU11)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om barn och föräldrar. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, faderskap, adoption, assisterad befruktning samt kusiners arvsrätt. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.