Barn och föräldrar m.m.

LUs betänkande 2004/05:LU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2005

Beslut

Motioner om barn och föräldrar (LU10)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, skuldsatta barn, faderskap, adoption och assisterad befruktning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-11-25, 2004-12-02

Motioner om barn och föräldrar (LU10)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, skuldsatta barn, faderskap, adoption och assisterad befruktning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.