Barn och föräldrar

Civilutskottets bet 2008/09:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 februari 2009

Beslut

Nej till motioner om barn och föräldrar (CU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om i första hand rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, åldersgränsen för ingående av äktenskap, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-12-16
Justering: 2009-01-27
Betänkande publicerat: 2009-02-02
Trycklov: 2009-02-02
Reservationer 9
bet 2008/09:CU10

Nej till motioner om barn och föräldrar (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om i första hand rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, åldersgränsen för ingående av äktenskap, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-11
4

Beslut

Beslut: 2009-02-11
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 februari 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering av vårdnadsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C319, 2008/09:C455, 2008/09:So394 yrkandena 3 och 4 samt 2008/09:So463 yrkande 7.

Reservation 1 (v)

2. Beslutsfattandet vid gemensam vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So463 yrkande 8.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m850012
c23006
fp20008
kd19005
v01705
mp13006
Totalt27017062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fler än två vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C298 och 2008/09:A355 yrkande 18 i denna del.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090120
m840013
c23006
fp20008
kd19005
v01705
mp01207
Totalt25529164

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Mor- och farföräldrars roll vid vårdnad och umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C278.

5. Stödperson vid umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So463 yrkande 6.

Reservation 4 (v)

6. Barnbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C428, 2008/09:So374 yrkande 3 och 2008/09:So463 yrkande 1.

Reservation 5 (v, mp)

7. God man för ensamkommande flyktingbarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C410 yrkandena 1-3 och 2008/09:C452.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m850012
c23006
fp20008
kd19005
v01705
mp01306
Totalt147140062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Barns skuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C219, 2008/09:C267, 2008/09:C275, 2008/09:C361, 2008/09:C382, 2008/09:C390 yrkande 16 och 2008/09:C457.

Reservation 7 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m850012
c23006
fp20008
kd19005
v01705
mp13006
Totalt160127062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. 18-årsgränsen för ingående av äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju394 yrkande 1, 2008/09:C276 yrkande 1 och 2008/09:C458 yrkande 1.

10. Talerätt i mål om hävande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C340.

11. Utredningar om faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C381 och 2008/09:A402 yrkande 37.

Reservation 8 (mp)

12. Föräldraskap vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A355 yrkandena 7, 12, 13 och 15.

Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090021
m840013
c23006
fp20008
kd19005
v01705
mp13006
Totalt26817064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C456.