Barnbidrag m.m.

Socialutskottets betänkande 1995/96:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-11-09
Justering: 1995-11-21
Betänkande 1995/96:SoU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-12-06
4

Beslut

Beslut: 1995-12-07

Protokoll med beslut