Barnfrågor

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1998

Beslut

Barnfrågor (SoU13)

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för de insatser som genomförts under de senaste åren för att stärka barns ställning och skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Skrivelsen lades till handlingarna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-03-12
Justering: 1998-03-26
Betänkande 1997/98:SoU13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-04-16
4

Beslut

Beslut: 1998-04-22

Protokoll med beslut