Barnpolitiken - arbetet med strategin för attförverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention (SoU23)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om arbetet med att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Utgångspunkten för redovisningen är den strategi för förverkligandet av barnkonventionen som riksdagen beslutade om i mars 1999 (se 1998/99:SoU6 ).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-25
Justering: 2002-05-16
Trycklov: 2002-05-29
Reservationer 42
Betänkande 2001/02:SOU23

Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention (SoU23)

Socialutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om arbetet med att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Utgångspunkten för redovisningen är den strategi för förverkligandet av barnkonventionen som riksdagen beslutade om i mars 1999 (se 1998/99:SoU6).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-05
4

Beslut

Beslut: 2002-06-05
55 förslagspunkter, 26 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inriktningen på barnpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So51 yrkandena 2 och 3.

2. Barnfamiljernas ekonomiska situation, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So48 yrkandena 1-6, 2001/02: So49 yrkande 2, 2001/02:So51 yrkande 9 och 2001/02:So328 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m070011
c00162
fp15001
kd00375
v34009
mp8071
-0101
Totalt176716042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. En utredning om barns livssituation

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So577.

Reservation 4 (v)

4. Genomförandet av FN:s barnkonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So49 yrkandena 1 och 3, 2001/02: So51 yrkande 5, 2001/02:So596, 2001/02:So599 delvis och 2001/02: So634 yrkandena 1 och 13.

Reservation 5 (c)
Reservation 6 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m700011
c10152
fp01501
kd37005
v34009
mp14101
-1001
Totalt276161542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Barnperspektiv i statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So49 yrkande 4, 2001/02:So51 yrkande 4 och 2001/02:So617 yrkande 3.

Reservation 7 (c, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m700011
c01602
fp11041
kd37005
v03409
mp01501
-1001
Totalt23865442

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So495 yrkande 24.

Reservation 8 (mp)

7. Arbetet med barnfrågor inom Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So495 yrkande 25 och 2001/02:So599 delvis.

8. Familjeminister

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So377 yrkande 3.

Reservation 9 (kd)

9. Barnpolitik som eget sakpolitiskt område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So51 yrkande 1.

10. Stöd i föräldraskapet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L260 yrkande 2 delvis, 2001/02:L322 yrkande 5, 2001/02:L370 yrkande 2, 2001/02:Sf392 yrkandena 9-11 samt 2001/02:A211 yrkandena 23 delvis och 25.

Reservation 10 (kd)

11. Familjerådgivning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So377 yrkande 1, 2001/02:L260 yrkande 2 delvis, 2001/02:L322 yrkande 4, 2001/02:Sf392 yrkande 5 och 2001/02:A211 yrkande 23 delvis.

Reservation 11 (kd)

12. Nätverksstöd m.m. till ensamstående föräldrar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So328 yrkande 2 och 2001/02: Sf392 yrkande 3.

Reservation 12 (kd)

13. Familjecentraler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf392 yrkande 12.

14. Växelvis boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So447.

15. Barns behov av sina pappor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A393 yrkande 3.

16. Internationella adoptivbarn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L248 yrkandena 4 och 5.

Reservation 13 (m, kd)

17. Forskning kring separationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So595.

18. Hjälpmedelsgaranti

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So48 yrkande 7.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

19. Barns rätt till färdtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So50 yrkande 3.

20. Mål för ungdomspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So571.

21. Psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So50 yrkande 4, 2001/02:So325 yrkande 2, 2001/02:So495 yrkandena 10 och 11, 2001/02:So513, 2001/02:So576, 2001/02:So612 yrkande 3, 2001/02:So617 yrkandena 4, 6 och 8 samt 2001/02:So634 yrkande 10.

Reservation 15 (kd)
Reservation 16 (fp, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (fp, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m700011
c16002
fp01402
kd00375
v03409
mp01501
-1001
Totalt206633743

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Självmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So325 yrkande 1 och 2001/02: So634 yrkande 9.

23. Övervikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So316 och 2001/02:So534.

24. Narkotikamissbruk

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So48 yrkande 8.

Reservation 17 (m)

25. Barnsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So634 yrkande 16.

26. Vård och behandling av olika sjukdomar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So432 yrkandena 1 och 2, 2001/02:So436, 2001/02:So619 yrkande 11 och 2001/02:So634 yrkande 12.

Reservation 18 (kd)

27. Fetalt alkoholsyndrom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So327 yrkandena 1-3 och 2001/02:So505 yrkandena 1 och 2.

28. Förutsättningar för vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So311 och 2001/02:So425 yrkande 2.

29. 4 kap. 26 § barnavårdslagen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So48 yrkande 13 och 2001/02: So275 yrkande 5.

Reservation 19 (m)

30. Familjerådslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So617 yrkande 7 och 2001/02: Sf392 yrkande 13.

31. Second opinion vid vårdnadsutredningar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So304 yrkande 2.

Reservation 20 (c, kd)

32. Barns rättigheter enligt utlänningslagstiftningen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So49 yrkande 6 och 2001/02:So50 yrkande 5.

Reservation 21 (kd, v)

33. Ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So48 yrkande 12, 2001/02:So49 yrkandena 8 och 9 samt 2001/02:So50 yrkande 8.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (kd)

34. Regelverk för god mans uppdrag för ensamkommande barn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So50 yrkande 9.

Reservation 24 (kd, v)

35. Barnombudsmannens ansvar för ensamma flyktingbarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So49 yrkande 7.

36. Förvarstagande av barn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So50 yrkande 6.

Reservation 25 (kd, v)

37. Uppehållstillstånd efter inresa

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So50 yrkande 7.

Reservation 26 (kd, v)

38. Offentligt biträde och tolk i utlänningsärenden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So50 yrkande 10.

Reservation 27 (kd, v)

39. Barns rätt att komma till tals

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So518.

40. Sänkning av rösträttsåldern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So51 yrkande 6.

Reservation 28 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m700011
c15102
fp13111
kd37005
v31219
mp01501
-1001
Totalt28619242

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

41. Maxtaxereformen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So48 yrkande 9 och 2001/02:So50 yrkandena 1 och 2.

Reservation 29 (m, c, kd)

42. Valfrihet inom barnomsorg och skola

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So48 yrkande 10.

Reservation 30 (m)

43. Mobbning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So48 yrkande 11.

Reservation 31 (m, fp, kd)

44. Särskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So50 yrkande 11.

45. Behovet av specialskolor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So50 yrkande 13.

Reservation 32 (kd)

46. Tydligare reglering av elevers rätt till stöd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So49 yrkande 10.

Reservation 33 (c)

47. Elever med behov av särskilt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So50 yrkande 12 och 2001/02: So634 yrkandena 3 och 4.

Reservation 34 (m, fp)
Reservation 35 (kd)

48. Idrott i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So51 yrkande 8 delvis.

49. Kultur i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So51 yrkande 8 delvis.

50. Insatser för utsatta barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So271 yrkande 1, 2001/02:So403, 2001/02:So478, 2001/02:So496 yrkande 2, 2001/02:So575 och 2001/02:So617 yrkande 9.

Reservation 36 (v)
Reservation 37 (kd)

51. Barnmisshandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So341, 2001/02:Ju393 yrkande 1 och 2001/02:Ju397 yrkande 3.

52. Kommersiell sexuell exploatering av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So532.

53. Barn i familjer där misshandel förekommer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So51 yrkande 7, 2001/02:So342 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:Ju396 yrkande 5.

Reservation 38 (v)

54. Barn till bl.a. missbrukare och psykiskt funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So49 yrkande 5, 2001/02:So50 yrkande 14, 2001/02:So264 yrkande 5, 2001/02:So304 yrkande 3, 2001/02: So364 yrkande 1, 2001/02:So495 yrkandena 12 och 13, 2001/02:So497 yrkande 4, 2001/02:So564, 2001/02:So566 yrkande 19 och 2001/02: So617 yrkande 5.

Reservation 39 (v)
Reservation 40 (fp)
Reservation 41 (mp)
Reservation 42 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m700011
c16002
fp11131
kd03705
v10339
mp00151
-1001
Totalt208386142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

55. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.