Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Skärpta straff för barnpornografibrott och avskaffad preskription för brott mot barn (JuU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och rättegångsbalken:

  • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam i fråga om omständigheten att den som skildras är under 18 år.
  • Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-19
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-26
Reservationer 5
Betänkande 2019/20:JuU22

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-03-05

Skärpta straff för barnpornografibrott och avskaffad preskription för brott mot barn (JuU22)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och rättegångsbalken:

  • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam i fråga om omständigheten att den som skildras är under 18 år.
  • Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-31
Debatt i kammaren: 2020-04-01
4

Beslut

Beslut: 2020-04-01
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:69 punkterna 1 och 2.

2. Höjda straff m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


3. Brottets benämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 15 i denna del,

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 47 i denna del och

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 6 i denna del.

Reservation 2 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 22 0 294


4. Brottets placering i brottsbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 15 i denna del,

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 47 i denna del,

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 6 i denna del och

2019/20:3490 av Helena Vilhelmsson (C).

Reservation 3 (C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


5. Preskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1495 av Lotta Olsson (M) yrkande 1,

2019/20:2826 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3,

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 43 och

2019/20:3489 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (M, KD, L)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 17 10 294