Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering

Näringsutskottets bet 2013/14:NU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2014

Beslut

Bättre information vid mineralprospektering (NU20)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra minerallagen för att stärka den enskildas rätt vid prospektering, det vill säga då någon letar efter mineraler. Ändringarna innebär att kraven på arbetsplanen för undersökningsarbetet skärps.

Enligt gällande regler ska en arbetsplan upprättas av den som har fått tillstånd att leta efter mineraler. Den ska innehålla bland annat en redogörelse och en tidsplan för arbetet och skickas till markägaren eller den som har särskild rätt att använda marken, till exempel renägare.

I fortsättningen måste arbetsplanen enligt lagändringarna tydligt redogöra för hur arbetet ska gå till, hur eventuella skador ska regleras och hur man kan påverka hur arbetet utförs. Den ska också gå att få översatt till finska, meänkieli och samiska. En gällande arbetsplan måste dessutom skickas till kommunen, länsstyrelsen och Sametinget.

Våren 2011 uppmanade riksdagen regeringen att se över minerallagen för att se till att markägare och kommuner får tidig information vid prospekteringar. Riksdagen konstaterar att lagändringarna svarar mot riksdagens begäran. De börjar att gälla den 1 augusti 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-29
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-16
Trycklov: 2014-05-16
Reservationer 7
bet 2013/14:NU20

Bättre information vid mineralprospektering (NU20)

Regeringen har föreslagit att minerallagen ska ändras för att stärka den enskildas rätt vid prospektering, det vill säga då någon letar efter mineraler. Ändringarna innebär att kraven på arbetsplanen för undersökningsarbetet skärps.

Enligt gällande regler ska en arbetsplan upprättas av den som har fått tillstånd att leta efter mineraler. Den ska innehålla bland annat en redogörelse och en tidsplan för arbetet och skickas till markägaren eller den som har särskild rätt att använda marken, till exempel renägare.

I fortsättningen måste planen enligt regeringen förslag tydligt redogöra för hur arbetet ska gå till, hur eventuella skador ska regleras och hur man kan påverka hur arbetet utförs. Den ska också gå att få översatt till finska, meänkieli och samiska. En gällande arbetsplan måste dessutom skickas till kommunen, länsstyrelsen och Sametinget.

Våren 2011 uppmanade riksdagen regeringen att se över minerallagen för att se till att markägare och kommuner får tidig information vid prospekteringar. Näringsutskottet konstaterar att regeringens förslag svarar mot riksdagens begäran och föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-11
4

Beslut

Beslut: 2014-06-11
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:159.

2. Översyn av avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010210
M98009
MP00205
FP19005
C19004
SD01604
V00154
KD18001
Totalt1541613742

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Översyn av avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M98009
MP20005
FP19005
C19004
SD13214
V00154
KD18001
Totalt1871041642

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kommunal vetorätt mot prospektering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP).

Reservation 5 (MP)

4. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N15 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1-4 och
2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010110
M98009
MP02005
FP19005
C19004
SD16004
V01504
KD18001
Totalt1713510142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag