Bättre uppföljning av läkemedel för djur

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU7

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 19 oktober 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-11-11, 2021-10-19