Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU22

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Trycklov 23 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat