Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

Skatteutskottets bet 2018/19:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2019

Beslut

Slopat skattetillägg av diesel- och bensinskatt begränsas till årsskiftet (SkU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att ta bort det årliga extra skattetillägget på bensin- och dieselskatt på två procent. Sedan 2017 höjs årligen skattebeloppet för bensin och diesel med ett extra tillägg på två procent, utöver en höjning utifrån konsumentprisindex. Enligt den budgetreservation som riksdagen röstade igenom 2018 ska den så kallade överindexeringen slopas från 1 juli 2019. I det förslag som regeringen nu har lagt fram slopas skattetillägget, men bara fram till årsskiftet.

Riksdagen sa även ja till regeringens förslag att sänka koldioxid- och energiskatten för diesel i arbetsmaskiner och skepp och vissa båtar under samma tidsperiod.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-22
Reservationer 4
bet 2018/19:SkU22

Slopat skattetillägg av diesel- och bensinskatt begränsas till årsskiftet (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ta bort det årliga extra skattetillägget på bensin- och dieselskatt på två procent. Sedan 2017 höjs årligen skattebeloppet för bensin och diesel med ett extra tillägg på två procent, utöver en höjning utifrån konsumentprisindex. Enligt den budgetreservation som riksdagen röstade igenom 2018 ska den så kallade överindexeringen slopas från 1 juli 2019. I det förslag som regeringen nu har lagt fram slopas skattetillägget, men bara fram till årsskiftet.

Skatteutskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förslag att sänka koldioxid- och energiskatten för diesel i arbetsmaskiner och skepp och vissa båtar under samma tidsperiod.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-06-04
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:94 och avslår motion

2018/19:3074 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 0 27 0 1
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 10 0 0 6
- 0 0 0 1
Totalt 286 27 0 36


2. Permanent borttagande av viss indexering och andra skattenedsättningar på diesel och bensin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3080 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) och

2018/19:3081 av Niklas Wykman m.fl. (M).

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 63 0 7
SD 0 56 2 4
C 28 0 0 3
V 27 0 0 1
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 10 0 0 6
- 0 0 0 1
Totalt 192 119 2 36


3. Förslag till annan utformning av stöd till glesbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3074 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)