Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Socialförsäkringsutskottets bet 2016/17:SfU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2017

Beslut

Begränsad föräldrapenning för invandrare med barn över ett år (SfU23)

Föräldrar som invandrar till Sverige med sina barn får begränsad föräldrapenning. Regeringen vill att penningen ska anpassas efter barnets ålder. Förslaget innebär att föräldrarna har rätt till 200 dagar om barnet blir bosatt i Sverige under sitt andra levnadsår. Om barnet blir bosatt i Sverige efter det andra levnadsåret har föräldrarna rätt till 100 dagar. Även vid flerbarnsfödsel ska föräldrapenningen begränsas. Föräldrar till barn som är yngre än ett år har samma rättighet som tidigare: föräldrapenning i 480 dagar. Föräldrar som kommer till Sverige med äldre barn kan i dag få tillgång till lika många dagar med föräldrapenning som om barnet vore nyfött. Syftet med lagändringen är att få bort den överkompensationen och att underlätta familjernas etablering i samhället.

Riksdagen säger ja till lagförslaget och att lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-18
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-05-24
Reservationer 4
bet 2016/17:SfU23

Begränsad föräldrapenning för invandrare med barn över ett år (SfU23)

Föräldrar som invandrar till Sverige med sina barn kan få begränsad föräldrapenning. Regeringen vill att penningen ska anpassas efter barnets ålder. Förslaget innebär att föräldrarna har rätt till 200 dagar om barnet blir bosatt i Sverige under sitt andra levnadsår. Om barnet blir bosatt i Sverige efter det andra levnadsåret har föräldrarna rätt till 100 dagar. Även vid flerbarnsfödsel ska föräldrapenningen begränsas. Föräldrar till barn som är yngre än ett år har samma rättighet som tidigare: föräldrapenning i 480 dagar. Föräldrar som kommer till Sverige med äldre barn kan i dag få tillgång till lika många dagar med föräldrapenning som om barnet vore nyfött. Syftet med lagändringen är att få bort den överkompensationen och att underlätta familjernas etablering i samhället.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till lagförslaget ochatt lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-30
Debatt i kammaren: 2017-05-31
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begränsningsregel i föräldrapenningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (2010:110).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:154 och avslår motion

2016/17:3667 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 290 18 0 41


2. Ytterligare begränsningar i föräldrapenningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3677 av Johan Forssell m.fl. (M) och

2016/17:3698 av Linus Bylund och Heidi Karlsson (båda SD).

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 0 0 40 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 3 0 14 4
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 1 2
Totalt 176 76 55 42


3. Föräldrapenning till dess att barnet fyller två år m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3695 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 1-4.

Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 39 0 1 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 276 13 19 41