Begravningsfrågor och trossamfund

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2014

Beslut

Nej till motioner om begravningsfrågor och trossamfund (KU27)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 som handlar om olika frågor om begravningsverksamhet, Svenska kyrkan, fri församlingstillhörighet och likabehandling av alla trossamfund.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-03-27, 2014-04-03

Nej till motioner om begravningsfrågor och trossamfund (KU27)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 som handlar om olika frågor om begravningsverksamhet, Svenska kyrkan, fri församlingstillhörighet och likabehandling av alla trossamfund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.