Begravningsfrågor och trossamfund

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2014

Beslut

Nej till motioner om begravningsfrågor och trossamfund (KU27)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 som handlar om olika frågor om begravningsverksamhet, Svenska kyrkan, fri församlingstillhörighet och likabehandling av alla trossamfund.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-03
Justering: 2014-04-10
Betänkande publicerat: 2014-04-15
Trycklov: 2014-04-15
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:KU27

Alla beredningar i utskottet

2014-04-03, 2014-03-27

Nej till motioner om begravningsfrågor och trossamfund (KU27)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 som handlar om olika frågor om begravningsverksamhet, Svenska kyrkan, fri församlingstillhörighet och likabehandling av alla trossamfund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-28
Debatt i kammaren: 2014-04-29
4

Beslut

Beslut: 2014-04-29
7 förslagspunkter, 7 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Information till anhöriga vid begravning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:K225.

2. Återvinning av metaller efter kremering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K297 av Eva Bengtson Skogsberg (M),
2012/13:K303 av Jan-Evert Rådhström och Margareta B Kjellin (båda M) och
2013/14:K261 av Jan-Evert Rådhström och Pia Hallström (båda M).

3. Prövning av nya begravningsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K228 av Lotta Hedström och Mats Pertoft (båda MP) yrkandena 3 och 4 samt
2013/14:K253 av Catharina Bråkenhielm (S).

4. Balsamering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K228 av Lotta Hedström och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 5.

Reservation 1 (MP, SD, V)

5. Den judiska nationella minoritetens begravningskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K233 av Tommy Waidelich (S).

6. Spridning av aska i nationalparker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K228 av Lotta Hedström och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 1.

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K228 av Lotta Hedström och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 2,
2012/13:K287 av Linda Wemmert (M),
2012/13:K300 av Hans Wallmark (M),
2012/13:K327 av Fredrik Schulte (M),
2012/13:K373 av Veronica Palm m.fl. (S) och
2013/14:K258 av Ann-Britt Åsebol och Stefan Caplan (båda M) yrkandena 1 och 2.