Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen

Socialförsäkringsutskottets bet 2020/21:SfU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 november 2020

Nästa händelse: Beredning 3 november 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-03
Justering: 2020-11-05
Trycklov: 2020-11-06
bet 2020/21:SfU7

Alla beredningar i utskottet

2020-11-03, 2020-10-13
3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-10
Debatt i kammaren: 2020-11-11
4

Beslut

Beslut: 2020-11-11