Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 2019

Beslut

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska få behandla vissa typer av personuppgifter (AU3)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska få möjlighet att behandla de personuppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna sköta sina uppgifter på ett effektivt sätt, samtidigt som enskilda personers integritet skyddas. Därför införs en ny lag om detta. Myndigheten ska enligt de nya bestämmelserna få samla vissa typer av känsliga personuppgifter i den del av verksamheten som gäller kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-01
Justering: 2019-10-15
Trycklov: 2019-10-16
Betänkande 2019/20:AU3

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska få behandla vissa typer av personuppgifter (AU3)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska få möjlighet att behandla de personuppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna sköta sina uppgifter på ett effektivt sätt, samtidigt som enskilda personers integritet skyddas. Därför införs en ny lag om detta. Myndigheten ska enligt de nya bestämmelserna få samla vissa typer av känsliga personuppgifter i den del av verksamheten som gäller kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 mars 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:151.