Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2010

Beslut

Tydligare biståndsregler i socialtjänstlagen (SoU6)

Den så kallade biståndsparagrafen i socialtjänstlagen, SoL, förtydligas från och med den 1 mars 2010. Lagändringen innebär att en kommun inte ska få göra ekonomiska behovsprövningar av andra biståndsinsatser än ekonomiskt bistånd om kommunens rätt att ta ut avgift för insatsen regleras i SoL. Det rör framför allt biståndsinsatser som hemtjänst och plats i särskilt boende. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Tydligare biståndsregler i socialtjänstlagen (SoU6)

Den så kallade biståndsparagrafen i socialtjänstlagen, SoL, förtydligas från och med den 1 mars 2010. Lagändringen innebär att en kommun inte ska få göra ekonomiska behovsprövningar av andra biståndsinsatser än ekonomiskt bistånd om kommunens rätt att ta ut avgift för insatsen regleras i SoL. Det rör framför allt biståndsinsatser som hemtjänst och plats i särskilt boende. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.