Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 oktober 2013

Beslut

Regeringen får rätt att besluta om elektronikavfall och bekämpningsmedel (MJU5)

Regeringens får rätt att besluta om insamlingssystem för återvinning eller återanvändning av elektriska och elektroniska produkter. Regeringen får också rätt att besluta om regler för när företag som tillverkar elektriska och elektroniska produkter måste ha ett ombud i ett annat EU-land.

Regeringen får även rätt att besluta om vissa regler som gäller bekämpningsmedel. Det gäller kontroll av utrustning för spridning av bekämpningsmedel, undantag från förbudet mot spridning av bekämpningsmedel från flygplan samt avgifter för utbildning i hantering av bekämpningsmedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-08-27
Justering: 2013-09-19
Betänkande publicerat: 2013-09-24
Trycklov: 2013-09-24
bet 2013/14:MJU5

Regeringen ska få rätt att besluta om elektronikavfall och bekämpningsmedel (MJU5)

Regeringens ska få rätt att besluta om insamlingssystem för återvinning eller återanvändning av elektriska och elektroniska produkter. Regeringen ska också få rätt att besluta om regler för när företag som tillverkar elektriska och elektroniska produkter måste ha ett ombud i ett annat EU-land.

Regeringen ska även få rätt att besluta om vissa regler som gäller bekämpningsmedel. Det gäller kontroll av utrustning för spridning av bekämpningsmedel, undantag från förbudet mot spridning av bekämpningsmedel från flygplan samt avgifter för utbildning i hantering av bekämpningsmedel. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-10-02
4

Beslut

Beslut: 2013-10-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:161 punkterna 1 och 2.