Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005

Utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Verksamheten i EU under 2005 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2005. Skrivelsen tar bland annat upp frågor kring den övergripande utvecklingen i EU och utvidgningen, EU:s förbindelser med omvärlden och EU:s utvecklingssamarbete. Riksdagen godkände skrivelsen och sade samtidigt nej till ett stort antal motioner.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-04-06, 2006-04-20

Verksamheten i EU under 2005 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2005. Skrivelsen tar bland annat upp frågor kring den övergripande utvecklingen i EU och utvidgningen, EU:s förbindelser med omvärlden och EU:s utvecklingssamarbete. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner skrivelsen och säger samtidigt nej till ett stort antal motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.