Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007

Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

Verksamheten i EU under 2007 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2007. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utrikesutskottet har särskilt tagit upp följande ämnen: den övergripande utvecklingen inom EU, utvidgningen, översynen av EU:s budget 2008-2009, Lissabonfördraget, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser, EU:s kamp mot terrorismen, den gemensamma jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken och handelspolitiken, institutionernas verksamhet, förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd samt skrivelsens utformning. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-04-22
Justering: 2008-04-24
Betänkande publicerat: 2008-04-28
Trycklov: 2008-04-25
Reservationer 30
Betänkande 2007/08:UU10

Alla beredningar i utskottet

2008-04-22, 2008-04-03

Verksamheten i EU under 2007 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2007. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utrikesutskottet har särskilt tagit upp följande ämnen: den övergripande utvecklingen inom EU, utvidgningen, översynen av EU:s budget 2008-2009, Lissabonfördraget, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser, EU:s kamp mot terrorismen, den gemensamma jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken och handelspolitiken, institutionernas verksamhet, förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd samt skrivelsens utformning. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-07
4

Beslut

Beslut: 2008-05-07
40 förslagspunkter, 33 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europas framtidsfrågor och EU:s s.k. reflektionsgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U12 yrkandena 1, 2 och 12 samt 2007/08:U353 yrkande 1.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s6410119
m790018
c24005
fp24004
kd19005
v01705
mp01405
Totalt1523510161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. EU:s arbete mot diskriminering av HBT-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U210 yrkande 10, 2006/07:U212 yrkandena 1-5, 2007/08:U236 yrkandena 1-5 och 2007/08:U304 yrkande 28.

Reservation 3 (v, mp)

3. EU:s politik för jobb

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U11 yrkande 2.

Reservation 4 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1112017
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01165
mp14005
Totalt1661131654

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. EU:s politik för folkhälsa, jämställdhet och utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U11 yrkandena 1 och 3-5.

5. EU:s utvidgning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U353 yrkandena 2 och 4 samt 2007/08:U373 yrkande 1.

6. Turkiets medlemskap i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U373 yrkande 2.

7. Köpenhamnskriterierna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U210 yrkande 11, 2006/07:U264 yrkande 19, 2006/07:U269 yrkande 2 och 2007/08:U304 yrkande 27.

Reservation 5 (v, mp)

8. EU:s budgetöversyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U353 yrkande 6.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

9. Klimatanpassning av EU:s budget m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U12 yrkandena 4-6.

Reservation 8 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120018
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt26331055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Lissabonfördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K234 yrkandena 1 och 2, 2007/08:K302 yrkande 2, 2007/08:K364 yrkande 4 och 2007/08:U12 yrkande 11.

Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120018
m830014
c22016
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt26131156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Sveriges EU-medlemskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K364 yrkande 1.

Reservation 10 (mp)

12. Prioriteringar i EU:s gemensamma utrikespolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U11 yrkande 6 och 2007/08:U346.

13. EU:s kris- och konflikthantering samt fredsfrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U353 yrkande 5.

Reservation 11 (v)

14. Europeiska grannskapspolitiken norr och öster om EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U373 yrkandena 3 och 4.

15. Europeiska grannskapspolitiken söder om EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U373 yrkande 5.

Reservation 12 (s)

16. Colombia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U254 yrkandena 2-5.

Reservation 13 (v)

17. Filippinerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U250 yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (v)

18. Fiskeavtalet mellan EG och Marocko

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U224 yrkandena 3 och 4.

Reservation 15 (s, v, mp)

19. Sahariska arabiska demokratiska republiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U257.

Reservation 16 (v, mp)

20. Samarbetet kring Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U297.

21. EU:s politik gentemot Asien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U359 yrkande 18.

22. Guantánamofångarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U368 yrkande 1.

23. Gasledningen mellan Ryssland och Tyskland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U12 yrkande 9.

Reservation 17 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1112017
m830014
c23006
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt151143055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. FN:s sanktionskommitté och respekten för FN-stadgan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U232 yrkande 4, 2006/07:U298 och 2007/08:U349 yrkandena 33 och 34.

Reservation 18 (v, mp)

25. Översyn av den rättsliga regleringen av FN:s och EU:s s.k. terroristlistor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U219 yrkandena 1 och 2.

Reservation 19 (v, mp)

26. EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U12 yrkandena 3, 7 och 8.

Reservation 20 (v, mp)

27. Illegalt avverkat timmer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U227.

28. Analyser av handelsavtal utifrån frågor om diskriminering av kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U251 yrkande 4.

Reservation 21 (v, mp)

29. Entreprenadföretag från andra EU-länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U293.

30. EU-parlamentets säte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K210, 2007/08:U309 och 2007/08:U353 yrkande 7.

Reservation 22 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt151142056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Särskild kommissionär för barnfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U343.

32. HBT-personer anställda i EU:s organ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U304 yrkande 29.

Reservation 23 (v, mp)

33. Öppenhet och insyn inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U12 yrkande 10 och 2007/08:U353 yrkande 3.

Reservation 24 (s, v, mp)

34. Rapportering från ministerrådets arbetsgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K217.

35. Prioriteringar inför Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K242 och 2007/08:U353 yrkande 8.

Reservation 25 (s)

36. Sexuell och reproduktiv hälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K355 och 2007/08:U370.

Reservation 26 (v)

37. Prostitutionsfritt EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U10 yrkandena 1 och 2.

Reservation 27 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp11305
Totalt152142055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

38. Underlag till utskott och EU-nämnd samt regeringens agerande vid ministerrådsmötena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U12 yrkandena 13 och 14.

Reservation 28 (v, mp)

39. Debatt och folkbildning kring EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K203, 2007/08:K364 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:K393.

Reservation 29 (s)
Reservation 30 (v, mp)

40. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:85 till handlingarna.