Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008

Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2009

Beslut

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat sitt arbete inom EU under 2008. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utrikesutskottet har särskilt tagit upp följande ämnen: EU:s utvidgning EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser Ekonomiska och finansiella frågor samt EU:s budgetöversyn Den gemensamma marknaden och EU:s handelspolitik Bekämpning av terrorism Jämställdhet och arbetet mot diskriminering Miljö- och jordbrukspolitik Migrations- och socialpolitik EU-institutionernas verksamhet Förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd hösten 2009 Utformningen av regeringens skrivelse Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelserna läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2009-04-14, 2009-04-16, 2009-04-21

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2008. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utrikesutskottet har särskilt tagit upp följande ämnen:

 • EU:s utvidgning
 • EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser
 • Ekonomiska och finansiella frågor samt EU:s budgetöversyn
 • Den gemensamma marknaden och EU:s handelspolitik
 • Bekämpning av terrorism
 • Jämställdhet och arbetet mot diskriminering
 • Miljö- och jordbrukspolitik
 • Migrations- och socialpolitik
 • EU-institutionernas verksamhet
 • Förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd hösten 2009
 • Utformningen av regeringens skrivelse
Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.