Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010

Utrikesutskottets bet 2010/11:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2011

Beslut

Sverige och EU 2010 (UU10)

I en skrivelse berättar regeringen om verksamheten i EU under 2010. Skrivelsen handlar om EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Riksdagen avlutar ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen säger samtidigt nej till motioner som handlar om samarbetet inom EU. Dessa har lämnats in under den allmänna motionstiden 2010.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-05
Justering: 2011-05-10
Betänkande publicerat: 2011-05-12
Trycklov: 2011-05-12
Reservationer 44
bet 2010/11:UU10

Alla beredningar i utskottet

2011-05-05, 2011-04-28, 2011-04-12

Sverige och EU 2010 (UU10)

I en skrivelse berättar regeringen om verksamheten i EU under 2010. Skrivelsen handlar om EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avlutar ärendet utan att göra några tillägg. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner som handlar om samarbetet inom EU. Dessa har lämnats in under den allmänna motionstiden 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-19
4

Beslut

Beslut: 2011-06-01
29 förslagspunkter, 14 acklamationer, 15 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s utvidgning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 53.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008923
M920015
MP18034
FP20004
C19004
SD01901
V18001
KD13006
Totalt180199258

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. EU som global aktör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008923
M920015
MP00214
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD14005
Totalt1451912857

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. EU och internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 52.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108823
M910115
MP21004
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD14005
Totalt1661910757

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Området öster om EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 54.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP, V)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008824
M920015
MP00214
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD14005
Totalt1451912758

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Området söder om EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 55.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP, V)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008923
M920015
MP00214
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD14005
Totalt1451912857

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Modell för regionala samarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 57.

Reservation 14 (S)

7. EU:s internationella roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 58.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008923
M920015
MP21004
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD14005
Totalt1661910757

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. EU:s stöd till demokrati i omvärlden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 1.

Reservation 18 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M920015
MP02005
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD14005
Totalt164127058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Ekonomiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 2.

Reservation 19 (S)
Reservation 20 (SD, V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008923
M910016
MP21004
FP20004
C19004
SD01901
V01801
KD14005
Totalt165378958

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Utredning av transaktionsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 3.

Reservation 21 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M920015
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD14005
Totalt164128057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Informationsutbytesavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 4.

Reservation 22 (S, MP, V)

12. Multilateralt arbete med skatteavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 5.

Reservation 23 (S, MP, V)

13. Den svenska sexköpslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 6.

Reservation 24 (S, MP, V)

14. Gemensamt europeiskt asylsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 7.

Reservation 25 (S)
Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008923
M920015
MP21004
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD14005
Totalt1661910757

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Kamp mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U296 yrkande 17.

Reservation 28 (S, MP, V)
Reservation 29 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008923
M920015
MP01204
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD14005
Totalt1452012757

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Konkurrens med goda arbetsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 8.

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (MP)
Reservation 33 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008824
M920015
MP20014
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD13015
Totalt1641910858

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Patientrörlighetsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 9.

Reservation 34 (S)
Reservation 35 (V)

18. Socialt protokoll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A385 yrkande 7, 2010/11:A403 yrkande 3 och 2010/11:A406 yrkande 4.

Reservation 36 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870223
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD14005
Totalt25039258

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Den svenska arbetsmarknadsmodellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:A385 yrkande 9.

Reservation 37 (V)

20. Avskaffade jordbrukssubventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 17.

Reservation 38 (S, MP, V)
Reservation 39 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008923
M920015
MP00214
FP20004
C19004
SD01901
V00181
KD14005
Totalt1451912857

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Aktivt miljö- och klimatarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 10.

Reservation 40 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M920015
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD14005
Totalt164128057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Digitalisering av biografer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 11.

23. Stöd för film-, tv- och multimediebranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U8 yrkande 12.

Reservation 41 (S, MP, V)

24. Öppenhet och insyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 56.

25. Europaparlamentets säte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 59.

Reservation 42 (S, MP, V)

26. Jämställdhet i EU:s institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U296 yrkande 3.

Reservation 43 (V)

27. Avidentifierade jobbansökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U296 yrkande 4.

Reservation 44 (V)

28. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

29. Skrivelse 2010/11:105

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:105 till handlingarna.