Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets bet 2014/15:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-19
Reservationer 4
bet 2014/15:SkU17

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU17)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-25
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3,

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,

2014/15:216 av Johan Hultberg (M),

2014/15:575 av Per Lodenius och Ola Johansson (C),

2014/15:908 av Tomas Tobé (M),

2014/15:997 av Per Åsling och Lena Ek (C) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1471 av Margareta Cederfelt och Andreas Norlén (M),

2014/15:1775 av Anders Åkesson och Per Åsling (C),

2014/15:1809 av Annicka Engblom (M),

2014/15:1854 av Hans Rothenberg och Finn Bengtsson (M),

2014/15:1914 av Anti Avsan (M) och

2014/15:2363 av Hans Rothenberg (M).

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 91 0 0 22
M 0 71 0 13
SD 43 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
KD 0 11 0 5
Totalt 174 113 0 62


2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 4 och 5,

2014/15:652 av Johan Pehrson och Said Abdu (FP),

2014/15:998 av Per Åsling och Lena Ek (C),

2014/15:1670 av Penilla Gunther (KD) och

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 2 (C)

3. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Ränteavdrag samt skattereduktion för underskott av kapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Fastighetsskatt på elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1092 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 6,

2014/15:1779 av Emil Källström (C) och

2014/15:2371 av Saila Quicklund (M).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 71 0 0 13
SD 0 43 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
KD 11 0 0 5
Totalt 243 43 0 63


6. Uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Boendebeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1508 av Olle Felten (SD),

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 6-8 och 18,

2014/15:468 av Hillevi Larsson (S),

2014/15:567 av Ola Johansson (C),

2014/15:681 av Jan Ericson (M),

2014/15:1885 av Jan Lindholm (MP),

2014/15:1977 av Jan Lindholm (MP) och

2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 91 0 0 22
M 71 0 0 13
SD 0 43 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
KD 11 0 0 5
Totalt 244 43 0 62


9. Äkta och oäkta bostadsrättsföreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Avskrivning av flyttbara bostadshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Förmånsbeskattning av firmafordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Enskilda näringsidkares personliga friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument