Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)

Skatteutskottets bet 2015/16:SkU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2016

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU29)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 som handlar om beskattning av företagande, kapital och fastigheter. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslutet kommer efter att riksdagen den 20 april återförvisat ärendet, som då hette SkU17, för ny behandling i skatteutskottet. Vid den förnyade behandlingen tillkom två nya förslagspunkter om motioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-28
Justering: 2016-04-28
Trycklov: 2016-05-03
Reservationer 15
bet 2015/16:SkU29

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU29)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 som handlar om beskattning av företagande, kapital och fastigheter. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag kommer efter att riksdagen den 20 april återförvisade ärendet, som då hette SkU17, för ny behandling i skatteutskottet. Vid den förnyade behandlingen tillkom två nya förslagspunkter om motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-10
Debatt i kammaren: 2016-05-11
4

Beslut

Beslut: 2016-05-12
14 förslagspunkter, 8 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 maj 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 9,

2015/16:548 av Tina Acketoft (FP),

2015/16:879 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:894 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M) yrkandena 4 och 6,

2015/16:1562 av Hans Rothenberg m.fl. (M),

2015/16:1565 av Lars Hjälmered (M),

2015/16:1984 av Per-Ingvar Johnsson och Solveig Zander (båda C),

2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5,

2015/16:2300 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2 och 3,

2015/16:2844 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2015/16:2995 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C),

2015/16:3000 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) och

2015/16:3135 av Per Åsling m.fl. (C).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 74 0 0 10
SD 0 43 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 0 20 2
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 226 43 38 42


2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:386 av Mathias Sundin och Said Abdu (båda FP),

2015/16:880 av Penilla Gunther (KD) och

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M)

3. Utredningen om beskattning av ägarskiften i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD).

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 1 0 10
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 182 124 0 43


4. Förutsättningar för generationsskiften i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:896 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1220 av Said Abdu (FP),

2015/16:1980 av Helena Lindahl och Per-Ingvar Johnsson (båda C),

2015/16:2448 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 1 0 19 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 214 74 19 42


5. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1124 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1338 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell (båda M),

2015/16:1664 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4,

2015/16:2624 av Anti Avsan (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 0 20 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 272 14 20 43


6. Ränteavdrag samt skattereduktion för underskott av kapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1109 av Said Abdu (FP),

2015/16:1396 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:1616 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1660 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:1746 av Jörgen Andersson (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2047 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD).

7. Fastighetsskatt på elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 18.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 74 0 0 10
SD 0 42 0 6
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 264 42 0 43


8. Boendebeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:711 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 3,

2015/16:724 av Jan Lindholm (MP),

2015/16:1278 av Jan Ericson (M),

2015/16:1335 av Margareta Cederfelt (M),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 23,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 11, 12 och 16,

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 6 och 7,

2015/16:2048 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD),

2015/16:2091 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2339 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S),

2015/16:2629 av Maria Malmer Stenergard (M),

2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 6 och

2015/16:2939 av Jan R Andersson (M).

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 1 0 10
SD 0 43 0 5
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 249 44 14 42


9. Arvs- och gåvoskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:719 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP).

Reservation 13 (V)

10. Avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 21 och

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 14 (C)
Reservation 15 (KD)

11. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:201 av Lars Tysklind (FP) yrkande 4 och

2015/16:2864 av Aron Modig (KD).

12. Konstinköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3190 av Maria Weimer (FP).

13. Enskilda näringsidkares personliga friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:934 av Rickard Nordin (C) yrkande 3.

14. Avskrivning för flyttbara bostadshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1090 av Krister Hammarbergh (M).