Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2017

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU23)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 som handlar om skatteregler för företagande, kapital och fastigheter. Övervägande skäl är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-23
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-03-31
Reservationer 15
bet 2016/17:SkU23

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU23)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 som handlar om skatteregler för företagande, kapital och fastigheter. Övervägande skäl är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-05
Debatt i kammaren: 2017-04-06
4

Beslut

Beslut: 2017-04-06
11 förslagspunkter, 5 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:116 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 7,

2016/17:350 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 8,

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,

2016/17:1943 av Hans Rothenberg m.fl. (M),

2016/17:1947 av Hans Rothenberg och Finn Bengtsson (båda M),

2016/17:1955 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2157 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 14,

2016/17:2551 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 1-4,

2016/17:2645 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:2926 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1-3,

2016/17:2948 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C),

2016/17:3010 av Per Åsling (C),

2016/17:3153 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M),

2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 7 och

2016/17:3359 av Larry Söder (KD).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 69 0 15
SD 0 0 35 12
MP 20 0 0 5
C 0 0 15 7
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 1 1
Totalt 126 69 82 72


2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3032 av Per Åsling (C) och

2016/17:3270 av Penilla Gunther (KD) yrkande 2.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 35 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 262 15 0 72


3. Förutsättningar för generationsskiften i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3270 av Penilla Gunther (KD) yrkande 1 och

2016/17:3402 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 7 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 68 0 16
SD 35 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 165 111 0 73


4. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:532 av Sten Bergheden (M),

2016/17:1369 av Jimmy Ståhl (SD),

2016/17:1552 av Tina Ghasemi (M) yrkande 2,

2016/17:1877 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:2405 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD),

2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD),

2016/17:2647 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1 och

2016/17:3264 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 0 35 0 12
MP 20 0 0 5
C 0 0 15 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 226 36 15 72


5. Ränteavdrag samt skattereduktion för underskott av kapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:200 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V),

2016/17:615 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S),

2016/17:1150 av Catharina Bråkenhielm (S),

2016/17:1570 av Jörgen Andersson (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1788 av Fredrik Schulte (M),

2016/17:2153 av Sten Bergheden (M),

2016/17:2420 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD) och

2016/17:2750 av Erik Bengtzboe (M).

Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 35 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 259 18 0 72


6. Fastighetsskatt på elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 18 och

2016/17:2898 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 11 (SD)

7. Boendebeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:696 av Amir Adan (M),

2016/17:960 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S),

2016/17:1507 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:1554 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 3,

2016/17:2214 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:2366 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 4 och 5,

2016/17:2421 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD),

2016/17:2516 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 5,

2016/17:2731 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 43,

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 10 och 14 samt

2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 0 35 0 12
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 1 0 1
Totalt 228 36 13 72


8. Arvs-, gåvo- respektive förmögenhetsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2632 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) yrkandena 1 och 2.

9. Avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2479 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2 och

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 14 (C)

10. Konstinköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 15 (C)

11. Enskilda näringsidkares personliga friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:365 av Rickard Nordin (C) yrkande 3 och

2016/17:3323 av Maria Plass m.fl. (M).