Beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om företagande och investeringar, beskattning vid generationsskiften och skatteregler för ideell sektor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU9)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om beskattning av företag, kapital och fastighet. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om företagande och investeringar, beskattning vid generationsskiften och skatteregler för ideell sektor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.