Beskattning av vissa förmåner

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 oktober 2003

Beslut

Tydligare regler för skattefri motion och friskvård (SkU3)

Reglerna för att slippa betala skatt för motion och annan friskvård som arbetsgivaren betalar blir tydligare och enklare. För att slippa skatt ska motionen eller friskvården riktar sig till hela personalen, vara av mindre värde och av enklare slag, och förmånen ska inte få bytas ut mot kontant ersättning. Det ska vara möjligt att slippa betala skatt för reseersättning som man får när man deltar i debattprogram. Kravet är att man inte får någon annan ersättning för sitt deltagande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.